ספר חדש

Miryam Ullmann, Avital Alter WT

כתבה: מרים אולמן, ערכה: טל איפרגן.

ניתן להשיג ב"יודן ספרים"

או בהזמנה ישירה מן הסופרת מרים אולמן: 052-3961145