יום הזיכרון לשואה ולגבורה

Cartilage, Avital Alter, 2015

עומדות היו רגליהם בשערייך ירושלים, חולפות היו משאלותיהם בקרביים, פנימה ועלי אבנים, קדימה ממרחקי השנים, ייטב כל אדם יבין, חוטיו הקשורים לכל סב נכד ונין, לכל שהיה ונשבר, שאר בראשית ושארית, כאבן חן מחובר, בשרשרת אנושית היסטורית.