עסקה עם איראן

כך עזב לו דודי, בכזב הוליוודי, בגלימה פרחונית ושמלה מתנפנפת, בעשן כוכבי ואבק ואספסת, חמק בעד הסבך שהבעיר, הציל את האחד אשר הכיר, והותיר אביב ערבי, דולק בעקבי.

Gone with the spring, AvitalAlter