ערב ראש השנה תשע"ד 

Days of Repentance, Avital Alter

למען סוריה, ספטמבר 2013

מבוסס על ציורו של Wayne Thiebaud

בטרם ייגש כל אדם ואדם, אלי סעודת שמחתו, אל טעימת חגי העם, בטרם יפסע אל שלוות ביתו, אל עוצמת תפילתם, אל נעימת דרכו, אל מנוח חופשתם, עת ינטשו כולם, משא עבודת יומם, מי מן הקונגרס, מי מן המשרד, מי מן המחשב, מי מכל שאר עומסי השגרה יחדיו, בל ישכח כל אדם, לעבור בבית דינו של עולם, להתייצב זה היום אל מול חברת בני האדם, אל מול חברת הבית, העם, העולם, בין אם יהודי הוא בין אם לאו, יום זה הוא מועדם של כל באי העולם, לזאת נחוייב.

שלא תוכל לומר אף לא אישה ולא איש, שלא יוכל לומר אזרח פשוט, איש ציבור צעיר או ישיש, שלא יוכל לומר אף אדם באשר הוא אדם, אני איני כלי, שלא יוכל לומר אני לא הרמתי קולי, אני לא הנפתי עטי, מילתי, מכחולי או אצבעי, שיתייצב זה היום, כל אזרח, כל אדון, אל מול עצמו, אל מול העולם, אל מול חברינו, אל מול שכנינו, הנטבחים בצפון מזרחנו, ואל מול אלו, ששתקו אל מולנו, יתייצב אדם ונתייצב אנו, אל מול חובותינו, והבטחתנו, לכל אדם, אל מול יכולותינו ותפקידנו כאן, באלו הימים הנוראים, במיטב בגדינו החגיגיים, נביטה שוב בקיומנו, באפשרויות תרומתנו, וננסה כמיטב יכולתנו, לתקן ולו במעט העולם, בתפקידנו הגדול או הקטן כאן, כבני אדם. 

Robota 8x10

הכדור הוא עגול (?)

avitalalter2013 0947

מתוך התערוכה "כפר גלובלי" 2013 La Gignata, מונזה, איטליה.