למען יראו אהובים וישמחו, למען יתבוננו פנימה מתוך תוכם ויתרווחו, ואם לא יצלחו, יביטו רגע אל ילדותם, אשר שכחו, ומתוך תוכה עיניהם מחדש יפקחו. וכך, מתוך תמימותם ומודעותם, יוכלו ליתן מבטם, בעצמם, בשביל התם, בארץ אהבתם, בכל מה שנחבא בערפל שגרתם, כך, יוכלו ליתן מבטם בכל כולו של אדם, בכל כולה של יבשתם, בכל מה שנחבא ביום יומם, אחרי ענני מחלוקתם.