היין רענן, הגינוי מגונן, נחוג סדר פסח בבית הלבן, נחוג הסדר העולמי הישן, אותו סדר נושן, אשר יצוין, במועדנו וזמנם, בקיומנו כמנהגם, ברוב איום ועשן, עלי בד מפה מעומלן, בדברי מזווה שהיו בביתם, לאור נרות עיתונאי וצלם, לצלילי אקשן קאט וסברי מרנן, עלי שולחננו הקטן אי שם, שרים להם בדרך אי משם, שר פעמון, שתי פסיעות ורבע מכאן, ב-זמן הנכון.