סוריה – הפקולטה למדעי הרוח בין מערב למזרח

זה שנים נשאו סבלם, כמעט דומם, המוני בני אדם, וברוח תחיית האדם, וברוח העת, החלו מתלקטים ונאספים כעת, איש אישה ונער כאחד, ומשברים בהתעלות הרוח מחיצות הפחד, ועוד לא ארבעה עשר יום ולילה, מאז היתה רוחם מתגברת ומתעלה, ונפלה בכוחם לבד אותה ממשלה, והחלו נגלים מגדלי השן והגביר, כמגדלים פורחים באוויר, האוחזים ברוח החיים מבלי חלוף, אך ורק בכח האגרוף, לא בהתרוממות הרוח והתפעלות הנפש, אלא בשימת אחד האדם כרפש, ויכול בכח לב ונפש המון אדם עז ונמרץ, קרע קל בבועת הרודנים להתפרץ, ולהפיל בועתם המתנפצה אל עפר הארץ, ולהרחיק בקורעו המתפרץ, מעלינו ומעליהם, גזרת שליטיהם, יכולה זעקת העם, לנקב הינשאותם, ויכול להפילם אף הבלאי, אם לא יטליאוהו טלאי על טלאי.

אך מה שהיטב ניכר לנו ולארצות ערב, אינו ניכר ממרחק המערב, ואין המערב עוד תופש, התאמצות הרוח וכוחות הנפש, יכולת האדם הפשוט ורוחו, תוך אמונה חזקה ומחודשת בכוחו וערכו, ולא רק שאין יוצא הוא לטובת האדם הפשוט, זה הזועק מכבליו לחירות, לא רק שאינו מעודד ומרחיב ניקוב בועת הדיקטטור, נזעק המערב לכסות הנקב בטלאי "רפורמטור", כך מושיט המערב ידו העבה, לכסות ולהטליא ניצוץ אור של תקווה. ואולי טוב שכך ארע, שידעו הכל שבכל טלאי מוטמן קרע, לא רק קרע במלבוש הדיקטטור, אלא קרעים בדגלו של ה"דמוקרטור", אותם קרעים המטילים חושך אימה וקור, במקום שצריכים להתרחב בו החמימות והאור, אותם הקרעים המוחבאים, המרבים את הטלאים, הנותנים החוט והמחט, בידיו של שלטון הפחד, למען ירקום טלאי תדמית ביטחון, נטולי חשש מכח ההמון, טלאים שביכולתם לאפשר הישרדות, למשטר עריצות, כי במזרח התיכון זו העוגמה: טלאי כח ועוצמה, אי ויתור, מתן סמלי של רפורמה, טלאי מחיאות כפיים סוערות, של חברי משטר שרגליהם בוערות, חוסר ותרנות, אי נחמדות, פירושם לעיתים קרובות מדי הישרדות. לפיכך טוב להם  לבני האדם הפשוטים, הנאספים ומתלקטים, שלא על כח המערב בלבד הם סומכים, ולא אך ברוחו את דרכם הם מחשיכים או מאירים, אלא בעיקר באור נשמתם, ברוח תקוותם, בעוזם, באמונה בכוחם, בעוצמתם, לאור אמונתם בעצמם, ולא לצילם של אחרים נפרדים, כך מאוחדים, ברוחם מלוכדים, ממוקדים, רק כך ישתחררו מבית עבדים, והרחק ירחיקו את האחדים, מקביעת סדר יום של שיעבוד ופחדים.  

פורסם במרץ 2011, בYnet