למען תדע כל יד מושטת, למען תדע כל יד זועקת, שתפגוש היא יד אחות,למען ידע כל קול ניחר מדווי שנישא הוא אל אוזניים פקוחות, למען ידעו רגליים מהלכות תחת מכאוב מעמסה, שלא יישאו עוד כתפיהן לבדן את המשא, למען ידע לב סחרחר מכאב, שיש לב שומע ומקשיב ליגונו הדואב, שיש מרחם ומנחם, ומנוחת מה נותן, לעיניים כבדות מדמע, לדמעות נמסכות בדם ויגע, לשבר צולק, לעול דוחק, יש אוזניים כרויות ויד מגעת, יש לב מקשיב ועונה, יש אומה שומעת.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-2.1.2011