עוגן הרם, דגל המהפיכה הנף, מנועי איבה חמם, ומשנתך מנף. סיסמאות מן הסיפון זעק, באור הזרקורים בהק, קרא לדרור, העמד פני גיבור, וצא למשט, רצוי באמבט.

רחץ בשרך, מרק מצפונך, והוא ימרק את זה שלך, מרק מצפונך, אך רק במעט טרחה, לעולם אל נא תסכן את נפשך, במטותא ממך, לא בהאיטי, לא בסודן, לא בקונגו, לא בפקיסטן, משם לא עלינו, עלול אתה הקטנטן לחזור בארון קטן. שוט באניית החירות, שוט על טוב ליבך, הקפד לצחצח ולמרק בבואתך, היה יפה בדמיונות עצמך, ספר לעולם שאתה היא המהפיכה, שמוסר אתה נפשך, למענם, דבר בשמם, אל תתן שישמע באמת קולם, עוות מציאותם, הנצח קיפוחם, הדגש מיהו אויבם, גנה שמו בכל מאודם, ובנה להם נרטיב מושלם, שיתקיים לעולם. ללא תקווה, על חשבונם. כזה אתה אקטיביסט מדופלם.

ואחרי כל זאת אל נא תתפלא שתוצא ספינתך מכליך, כשתהפוך אתה לכלי שרת בידיהם של רעיך, שישתנו הכללים באגם בירבוריך, שספינת חלומותיך, ספינת תמרוקיך, ספינת מסכותיך, תהפוך בלהט אקטיביותך, לספינת סיוטיך. שתתגלה במערומיך, ובכל העולם לא יוכר עוד שמך, כרודף שלום אחיך.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-25.5.2010