עת יגיף המאגף, את המסך האוכף, על מהות ביקורו העיקרית במפה החד הסיטרית, באגף התיכון בארמון המזרח התיכון, בחלקת הלשון, יהיה לאחרית הימים חזון.  חזון החולפים בהינף הוילון, על הבטחות כיליון ליושבים בציון, על פיתוח נשק להשמדת ההמון. הוילון הרטורי, המפלמס עצמו לדעת, בניצוחים מילוליים, בדיפלומטיה מייגעת בשעה מכרעת.

 הקריקטורה פורסמה בYnet ב-10.3.2010