כמה מטר זכויות יש בקילומטר ישראליות ?

 הקריקטורה פורסמה בYnet ב-16.2.2010