סין בפתח ניצבת, אדומה וחסונה, בפקוח העולם עיניו מן השינה, בפתוח הדלת השעונה, שם היא ניצבת עירנית ואיתנה, בפתח שנה שפותחת עשור, בו עיני העולם אך תכהינה במגמה חסרה מעצור. ולכשתואר החשכה אל נא תאמרו עוד שלום, לא היי לא צ'או, אימרו רק ני-האו. ברוכים הבאים לעשור החדש, כדאי שתצטיידו במנדרינית, עששית קטנה, כמה מיכלי נפט ומניפסט מחודש.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-1.1.2010