Statistics, Avital Alter עפ"י שיטות המדידה המתפרסמות היום כל ילד שלישי במדינת ישראל עני, האם שליש מילדי ישראל נופלים ברמת מחייתם, או שמא שיטות המדידה הן שמפילות אותן…?

 

קריקטורת "דו"ח העוני" צויירה לYnet ל-3.11.2009, הקריקטורה"בורגרשוב" לתערוכה הבינלאומית בחיפה.