Marriage proposal, Avital Alter

 

והיה אם יחתמו המעצמות על הכתב הקרוי עתה טיוטא ויכריזו בדיו "הן ניפצנו את זו הנוסחא" ו "אין עוד גרעין לעוצמה או עוצמה לגרעין" ובאש דמיונם יבשרו "חלקיקי האיום נשרפין", יתכן וחלקיקי אמת באש המציאות יהיו מוקרבין.

כי בבואו של המערב בעידן ההומניות והדיפלומטיה לבחור בין עובדות ומציאות לסימפטיה, לא ייתן הוא לעובדות לרפות את ידו עת על חנינה עולמית הוא שוקד מצדו. כי מהי כוונה מוצהרת, אמונה יוקדת וקריאה חוזרת להשמדת אומה, לעומת הומאניות מוצהרת ועוד חתימה, הרי עוד רגע קט, מיד לאחר ההסכם וההחתמה, יתמלא העולם יושר, סימפטיה, הומאניות ואהבה, אהבה לכולם מארצות החתים עד ישמעאל, אהבה לכולם… חוץ מלישראל. שהרי שנאת ישראל ושאיפה מובהקת למחיקתה מהיקום, לא צריכה לעמוד בפני הצדק הכללי והרגעת המצפון. כך בעוד הללו מדמיינים חיבוקים גלובאליים לצלילי החליל, זה ידמיין מסלולו של הטיל ובעוד צנטריפוגות ישוגרו ברוסיה לטייל, הרפובליקה האיראנית עם מאגרי הפלוטוניום תיוותר, את תקתוקי השעון תזכה זו לאחר, את מצבורי ההיתולים וההכחשות תשמר, את הכוונות החד משמעיות, ושנאת ישראל.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-25.10.2009