U.N. Camouflage, Avital Alter

 

מוטב שידונונו למשפטי שדה, יעוותונו, יכפישונו בכל השפות, מאשר יספידונו במילים יפות. בחרנו בחיים. ובעוד שגם באלה הרגעים, יש שוקדים, על בניית כלי השמדה נגדינו, על תכנון חורבננו, דורש ארגון האומות שלא נחשוש לגורלנו, ונחשוש יותר מדעתם המאו"מלנת של אויבינו. שמא אפגניסטן תרים את אצבעה וביחד עם כווית ופקיסטן יוקיעונו פה אחד.

אם כן, לא תודה. לא נחשוש מזו הדעה, אך גם לא ניאלם. ועם כל ההרגל שבדיבת האו"ם ועם כל הידע במגילת היוחסין של היושבים והמוסר העקום, לעולם לא נתרגל, לעולם לא נשלים ולעולם לא נקבל, את המילים והאצבעות  שבאטימת אזניים קובעות, שמדינת ישראל היא משטר דמים אפל, מדינת רוצחים, שאנו ציידי תינוקות. על זאת לעולם לא נשתוק, ניאבק על האמת, הצדק ועל חיינו, ככל יכולתנו.

United Nations Emblem

                                                                   סמל הא"ום

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-19.10.2009