נשאו מצלמות, מגברים, כינורות, חלילים, השכימו, הצטרפו ונסעו, ובמלוא הדר הסתערו, לא רק על כל תחנות השידור, על כל דקות היום, על כל בן משפחה, על כל דרי המקום, כי אם גם על רגש, תחושה ובינה של אומה שלמה.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-5.10.2009