The Witches Sabbath,  Francisco Goya (detail)פרנסיסקו חוסה דה גויה היה אחד מהציירים והחרטים הספרדים החשובים ביותר של המאה השמונה עשרה והידוע ביותר מביניהם, בתחילה צייר גויה את חיי היום-יום הכפריים הפשוטים, אחר כך בעיקר את משפחות האצולה והמלוכה הספרדיות יחד או לעומת פשוטי העם בצבעוניות עזה ובביקורתיות מעודנת, כחלק מתפקידו כצייר החצר של המלך, מאוחר יותר בעקבות האירועים הדרמטיים שפקדו את ספרד והאירועים שפקדו אותו אישית, צייר סצנות קרב ריאליסטיות, קרבות אנושיים ושחיתות אנושית. גויה (Francisco José de Goya) חי בתקופת תהפוכות בספרד: האינקוויזיציה, המלחמה עם צרפת, פלישת נפולאון לספרד, לארועים הללו בשילוב עם ההתחרשות שעבר גויה ב1793(שהיום מתוארת כתוצאה מהחשיפה הממושכת שלו לצבעים מבוססי עופרת) תפקיד מרכזי בציורים של גויה, לאחר ההתחרשות, החל גויה לצייר ציורים  שחורים, אפלים, גרוטסקים, דרמטיים, ציניים וביקורתיים מאוד, גם כמראה למתרחש בנבכי רוחו עצמו כדימוי לחיים השחורים אותם חי באותם ימים וגם כמראה להתגלמותה של החברה באותם הימים, למן השלטון, מוסדות הדת, החינוך ועד ליחסים הבין-אישיים היום-יומיים בין אדם לחברו, ציורי ה"לוס קאפריצ'וס" (מספרדית Los-caprichos = תרדמת התבונה) תיארו את הסבל האנושי מחד והרוע האנושי מאידך, ב"הכישוף" ("The spell") שצוייר ב1798 מתואר מפגש מכשפות בלוכדם קורבן-אדם, אפשר להבין מהציור עד כמה עתיק דימוי המכשפה המרושעת, ממכשפה שנושאת סל עם תינוקות מתים, לאחרת המבצעת טקס וודו בבובה, המבטים, התלבושות, הפוזיציה לא שונים בהרבה מתחפושות המכשפה המוכרות היום לכל ילד (עם זאת מעניין לראות שבציורים של גויה המכשפות הן לא תמיד נשים) "הכישוף" נראה כמו צילום מזירת פשע בה ה"פושעים" נתפסים על חם, באמצע ריטואל פשע קבוע שהשתבש, גויה בציוריו שילב בין המציאות לדימיון, בין השיגעון לשפיות, בין ערות לחלום, בצורה מכאברית, לעיתים ברברית, סיוטית, בוטה, כדי לנסות להמחיש לבני האדם, מה הם גורמים האחד לשני, עד כמה השחיתות מאכלת את עצמך, את הזולת ואת החברה, או אולי כפי שקרא גויה בעצמו לאחד הציורים האחרים שלו: "שינת ההיגיון מייצרת מפלצות".

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-18.9.2009