1ST DAY AT SCHOOL

Jacob Jordaens The Bean King (detail)

Jacob Jordaens,The Bean King,1655

לבנות קומפוזיציה על בסיס ציור של ג'ורדאנס זה תענוג אמיתי. ג'ייקוב ג'ורדאנס (בהולנדית מבוטא: יעקב יורדאנס JacobJordaens) היה יחד עם שותפיו  פיטר פול רובנס ואנתוני ון דיק אחד מציירי הבארוק הפלמי החשובים. רבים מהציורים שלו שופעים דמויות, הומור, עליזות, עליצות, שמחת חיים ודקדוק בפרטים. אצל יורדאנס כל דמות מקבלת את הכבוד המגיע לה, התנוחה, המבט, האופי, "התפקיד" בתמונה, כל דמות זוכה לקבל טיפול מוקפד, ציור מפורט של תווי הפנים, הבעה, תאורה, פרספקטיבה (בדומה לחברו ון דייק). בציור "מלך האפונה", אפשר לראות כיצד בא חוש ההומור שלו לידי ביטוי, תחילה בבחירת הסיפור שמאחורי התמונה, סיפור שבא לתאר נוהג קלאסי, חגיגה קלאסית בה הוגשה עוגה שנאפתה עם גרגר אפונה בתוכה, הזוכה המאושר בפרוסת העוגה שבה האפונה, הוכתר כמלך לאותו היום והוטל עליו לשתות לכבוד ה"בריאות" של כולם. יורדאנס הביא את הנוהג כאן בניסיון להעביר ביקורת על החברה. המלך נושא כתר הנייר, כאופייני לרוב הציורים מאותה תקופה, מבוגר, גדול מימדים, גרוטסקי, כך גם הקהל בתמונה אינו לבוש בבגדי יום-יום, בגדי איכר שבד"כ אופיינים לסיטואציה אלא בהידור ופאר מרושל והעלילה כולה מצויירת בהקצנה והגזמה, כרמז לגרוטסקה ב"חברת השוטים", מלך שוטה במרכז חבורה תמוהה לכאורה, עם זאת, ההנאה והשמחה של הדמויות מאוד דומיננטית בתמונה ומועברת לצופה בהומור ושעשוע, מה שמגביר את הסתירה. לדעת מבקרים מסויימים העובדה הזו, גם מערערת את המסר שהתכוון ג'ורדאנס להעביר.

ג'ורדאנס עירב כאן את היום-יום עם הרמז לסכנה, את ההנאה עם ההגזמה, רמז על הגבול הדק בין הנאה מופרזת לגסות, אלימות ואובדן שליטה, רמז על כך שגם בפשטות היומיומית הברורה, בתום, מעורבות סכנות ואיומים, יורדאנס אולי מנסה לרמוז כאן שהנאה אינה תמיד ערובה לטיב, לאיכות, למוסר ומצביע על אספקט מעניין בהבנת טבע האדם וביחס לחברה.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-1.9.2009