Pharaoh Vs Liberty AvitalAlter

 תנוך אל תנוך, עווית קטן הקרוי חיוך, במדיניות כור ההיתוך, זה קפוא וזה כרוך.

בארץ הפירמידות, אש כלפי פנים, שורפת שדות דמוקרטיה וכרמי פועלים, וזו תקופה לוהטת, כי הפופולאריות דועכת, או אז רוחות מערב בתקשורת מבוזות, בחסות הממשל, האקדמיה, ובעידוד הרחובות, כי זה בעצם כל שנחוץ כדי לקבל חותמת מקומית לדיפלומטיית הישרדות.

אז בסטנדרט כפול, גם של זה ממול, שבחיבוק וטפיחה על שכם מפזר לדיקטאטור ביליוני גרגרי לחם ובד בבד גם שולח פירורים ל"אחים מוסלמים" ושאר מלאכים. ובשם לגיטימיות הדדית, ואידיאולוגיה "משותפת", מעכשיו גם ארץ החירות את העין עוצמת, ומכריזה קבל עם ועולם שהם רשמית מתעלמים, מכמה מיליוני אזרחים שחולמים (על זכות בחירה, על חופש ביטוי ללא אימה ממשטרת שלטון, מדיכוי ההמון, על משכורת של יותר מ2 דולר ליום)  וכך לסיום, המנהיגים הנפגשים בשקט לוחשים, במבט מצועף לאור נרות, בלפידים משולבים: ביי ביי דמוקרטיה וזכויות אדם, בואו נעמיד פנים שלא הייתם כאן מעולם.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-19.8.2009