Avital Alter

 

הכרה בסיסית של בני האדם, טוב לה שתתלווה לכל החלטה שלא תהא.

חובת החוק יחד עם חובת המוסר, חובת האנושיות הנדרשת מאיתנו כבני אדם בכלל וכיהודים בפרט, לימוד החוק, חקר החוק, דיון בו עם לימוד האדם והכרתו. החלת החוק, יחד עם החלת עקרונות המוסר.

הדובקים בעקרונות המוסר וחשיבותו וחושכים מעצמם ידיעת החוק, ערכו ומשמעותו והדובקים בחוק וחשיבותו וחושכים מעצמם הכרה במוסר האנושי הבסיסי, הכרת וידיעת נפש האדם וכבודה, חסרים כל אחד מהם לא רק את השני, אלא עולם ומלואו.

הקריקטורה פורסמה בYnet ב-4.8.2009