100 ימים לממשלת נתניהו.

1ST 100  days - Avital Alter

 פורסם ב Ynet ב-10.07.2009