Who needs Botox -  Avital Alter

הקריקטורה פורסמה וזכתה בפרס המקוריות מטעם מחלקת האמנות והתרבות של עיריית חיפה, בתערוכת הקריקטורות הבינלאומית בחיפה.

כשקוונטין מאסי צייר את דיוקנה של ה”דוכסית המכוערת” לפני כמעט 500 שנה, הוא ביקר את החברה בה הוא חי. מאסי הדגיש את הגיחוך ברדיפה אחרי הפאר והיופי בציור מאוד לא אופייני לאותה תקופה, פאר והדר הולבשו על דמות מקומטת ומקריחה, הרדיפה אחר היופי והנעורים כפי שניתן לראות, אינה אופיינית לתקופה מסוימת, או לטכנולוגיה כזו או אחרת.

קוונטין מאסי "הדוכסית המכוערת"