Iran09 - Avital Alter

פורסם ב YNET ב-21.06.2009

רפאל צייר במתיקות את שתי הדמויות, המלאכיות, כחלק מחלל דימיוניות, כפרטים מתמונה גדולה של עננים, חינניות, אופטימיות, צבעוניות, יפי התמימות, תקופת הרנסנס, הרמוניה, אנושיות.

התנהלות הבחירות באיראן ובעקבותיה המרד המסלים, כחלק מחלל מציאות שנראה הזוי לעיתים, בעיקר מן המרחקים, כהיפוכה של המתיקות של רפאל רווית ההרמוניה וההשלמה שבניגודיות, בין הדת לתרבות, התנהלות מנהיגותית שנראית מנותקת ממציאות, מרד שלא העריכה נכון המנהיגות, מרד הרחוב, מרד וירטואלי שהפך לממשות, לחלק בלתי נפרד בהתקיימות. “ניצחון אלוהי” הכריז אחמדיניג’אד מוקסם מכוחו, וגילה לא מעט מברו ותוכו.

הדמוקרטיה מתוקה-מרירה, מפרהסת-מכסה, בידיים הלא נכונות מתמוססה, עם זאת, גם אם ננגסה, בגלל צדדיה האחרים, של הדמוקרטיה באיראן – האזרחים, יש אופטימיות ותקווה לעתיד והמשך אחרים.